Aanname en toelatingsbeleid

Op De Origon willen we goed onderwijs verzorgen voor alle kinderen en daarom hanteren we een aantal criteria bij het aannemen van nieuwe leerlingen. Deze criteria zijn:
 
 • De school staat open voor alle kinderen. Wij verwachten van u en de kinderen dat de christelijke identiteit wordt gerespecteerd. Het samenzijn tijdens Kerst en Pasen heeft voor ons een belangrijke waarde.
 • Over de kinderen afkomstig van een andere school wordt eerst overleg gevoerd met de school van herkomst voor er overgegaan wordt tot plaatsing.
 • Indien een kind wordt aangemeld dat extra zorg nodig heeft beoordelen we of de school de mogelijkheid heeft om het betreffende kind die zorg en het onderwijs te bieden die voor hem/haar noodzakelijk is. Daarbij spelen de volgende factoren een rol:
  • De groepsgrootte en samenstelling van de groep.
  • De beschikbaarheid en deskundigheid van het personeel.
  • De mogelijkheden van begeleiding door de ouders en/of deskundigen van buitenaf.
  • De gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs.
  • Indien de school geen passend onderwijsaanbod heeft, worden ouders begeleid of verwezen naar een andere school.