Hoofdluis

Met name in het voor- en najaar komt hoofdluis nog wel eens voor op scholen. Per groep zijn er twee ouders die na iedere vakantie de kinderen controleren op luis en neten. Claudia Dorland begeleidt deze ouders. Als u vragen heeft, kunt u zich wenden tot de eigen leerkracht van uw kind.