Ouders en school

We hechten op school aan een goede communicatie met ouders. De school probeert ouders zo goed mogelijk en met moderne communicatiemiddelen op de hoogte te houden van schoolbrede ontwikkelingen, activiteiten enzovoorts. Daarnaast informeert school middels het rapport over het kind, de Ontwikkel Je Wijzer, ouders over de ontwikkeling van hun kind.

Gespreksmomenten met ouders en/of leerlingen
  • Voor aanmelding van de leerling is er altijd een intakegeprek waarbij wij afwegen of wij de leerling het onderwijs kunnen bieden die het nodig heeft. 
  • Voordat 4 jarigen bij ons op school komen gaat de leerkracht op huisbezoek. In dat huisbezoek kunt u als ouder informatie over uw kind delen, wat ten goede komt aan de start van de ontwikkeling van de leerling. 
  • Aan het begin van het schooljaar vindt er een startgesprek plaatst tussen leerkracht en leerling.
  • U heeft als ouder dus twee maal per jaar een gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind(eren), en als u dat wenst is ook drie maal mogelijk. 
  • Daarnaast is er indien er behoefte is of het nodig geacht wordt, door school of ouders, altijd de mogelijkheid voor een extra gesprek.  
  • De ouders van onze VVE-leerlingen worden via het programma “VVE thuis” begeleid door school in het ontwikkelen van educatief partnerschap.