Overzicht uitstroom en eindtoets De Origon

Ouders die informatie zoeken over de resultaten van een school, bijvoorbeeld om scholen te vergelijken, kunnen daarvoor terecht bij scholenopdekaart.nl Hier zijn bijvoorbeeld de scores van de eindtoets te vinden, evenals gegevens over de uitstroom. Om administratieve redenen is De Origon hier echter niet te vinden. De informatie van onze school vindt u hier.