Naschoolse opvang 't Kwakersnest

Alle scholen hebben de wettelijke verplichting om te zorgen voor buitenschoolse opvang. De Origon heeft een samenwerkingsovereenkomst met ‘t Kwakersnest. Op maandag, dinsdag en donderdag wordt de opvang binnen de school aangeboden. Op de twee andere dagen worden de kinderen opgehaald en naar een andere locatie van ‘t Kwakersnest gebracht. ’t Kwakersnest werkt ook samen op het schoolplein met de tussen schools e opvang.. Zo zien de kinderen hun vertrouwde gezicht in de middag weer terug op de groep. Als werkwijze hanteert ’t Kwakersnest de  Voor Vroegschoolse Educatie  (VVE) Startblokken,  om zo de kinderen extra uit te dagen in spel en taalontwikkeling

Aanmelding voor buitenschoolse opvang kan niet bij de schoolleiding, maar wel u kunt wel een informatiepakket via de school ontvangen. Het aanmelden gebeurt bij ‘t Kwakersnest zelf. www.kwakersnest.nl