Overblijf

De school heeft een continurooster waardoor alle kinderen tijdens de overblijf op school zijn. De pauze is opgedeeld in twee keer een half uur. Tijdens dit half uur spelen de kinderen buiten onder begeleiding van een aantal ouders, de pleinwacht. Dit wordt gecoördineerd door Loes Holtslag van ‘t Kwakersnest. De ouders ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.